අහංගම පොලිසිය සිදුකළ මීටර් 500 රිවස් කතාන්දරය

අහංගම පොලිසියේ රාත්‍රි මුර සේවයේ ගමන් කල ජංගම පොලිස් ජිප් රථය මීටර් 500ක් රිවස් කර (පසු පසට ධාවනය කර) අපුරු සත් කටයුත්තක් සිදු කළේය.

මේ නිසා පාසල් ළමුන් හා ගුරුවරු පිරිසක් ගමන් කළ වාහනය මහා අනතුරකින් වලක්වා ගන්නට හැකි විය.

පසුගිය ජනවාරි මස 01 දින මෙම සිද්ධිය සිදුව තිබේ. වාහනයේ ගමන් ගත් පාසල් ළමුන් හා ගුරුවරු පවසන පරිදි සිද්ධිය මෙසේ ය.

අහංගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ තිත්තගල්ල,අටානකිත ප්‍රදේශයේ ඇති පටු පාරකි.මෙම පටු පාරේ වාහන දෙකකට ගමන් කරන්නට නොහැකි තරම් වු පටු පාරකි.

දික්කුඹුර මාස් වෙළඳ ව්‍යාපරික මාස් මහතා තව දරුවන්ද උපකාරක පත්තියකට ගොස් ආපසු එමින් සිටියේ ය.

අටානකිත මාර්ගයේ දී පොලිස් මුර සේවා ජංගම රථය හා මාස් මහතාගේ වාහනය මෙම පටු මාර්ගයේදි මුහුහුණට මුහුණ හමුවුහ.

පටු මාර්ගයක් නිසා වාහන දෙක කිසිසේත්ම ඉදිරියට ගමන් කළ නොහැකිය.ක්ෂණිකවම පොලිස් ජංගම මුර සේවා රථය මිටර් 500ක් පමණ පසු පසට ධාවයනය කර මාස් මහතාගේ වාහනයට යන්නට පාරේ ඉඩ සලසා දුන්නේය.

එම වාහනයේ මාස් මහතාගේ දරුවන්ද උපකාරක පන්ති වල ගුරුවරුන් කිහිප දෙනෙක්ද සිටියේ ය. පොලිසිය වාහනය රිවස් කර අපට යන්නට ඉඩ දුන්නා මේවැනි පොලිස් නිලධාරින් අපි දැක්ක ප්‍රථම අවස්ථාව තමයි මේ වාහනයේ සිටි ගුරුවරු පැවසුහ.

පොලිසියට ගල් මුල් ගසන රටක අහංගම පොලිසියේ නිලධාරින් ගමන් ගත් වාහනය මිටර් 500ක් පමණ රිවස්කර (පසුපසට ධාවනය කර) කළ උපකාරය නිසා මාර්ගය අසල ප්‍රපාතයට මාස් මහතාගේ වාහනය පෙරලිම තිබු අවස්ථාව අහිමි වි ගියේය.

මේවැනි පොලිස් නිලධාරින් සත්තකින්ම අගය කළ යුතුය. අප පසුව සොයා බැලිමේ දී රාත්‍රි ජංගම මුර සේවා පොලිස් රථයේ සිට ඇත්තේ අහංගම පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරික්ෂක මංචුල සිල්වා මහතා ඇතුළු  නිලධාරින් පිරිසකි.

 බෝගහගොඩ –  ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts