දුම්රිය රියදුරන් චීන මැදිරි ධාවනයෙන් ඉවත් වෙයි

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්, චීන මැදිරි සහිත දුම්රිය ධාවනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ,  පසුගිය දිනෙක එවැනි මැදිරි සහිත දුම්රියක් දෙකඩවී නොනැවතී කිලෝමීටරයක් පමණ ධාවනය වීමයි.

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩන්ගොඩ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසුවේ චීනයෙන් ආනයනය කර ඇති දුම්රිය මැදිරි නඩත්තු කර ධාවනයට එක්කරන තුරු එම මැදිරි සහිත දුම්රිය ධාවනයෙන් ඉවත්වන බවයි.

Related posts