පාරක් නොමැතිව කිලෝමීටර් 5ක දුරක් පාගමනින් යන අසරණයින්

පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මඩුගස්තලාව සිට පේරපිටිය දක්වා නිසි මාර්ග පද්ධතියක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් අවට ගම්මානවල ජනතාවට සිය දෛනික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට කිලෝමීටර් 5ක දුරක් පාගමනින් යෑමට සිදුවී තිබේ.

මෙම ප්‍රදේශයේ පවුල් 50කට අයත් 250ක පමණ ගම්වාසීන් පිරිසක් ජීවත්වෙන අතර නිසි මාර්ග පද්ධතියක් නොමැති හෙයින් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වී සිටි.

කොහොනාවල සහ පේරපිටිය ගම්මානවල ජනතාව එලෙස මාර්ගයක් නොමැතිව අසරණ භාවයට පත්ව සිටින අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තයයි.

ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ට සිය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ගවයින් යොදා ගැනීමටත් සිදුවී ඇත.

ඔවුන්ගේ කෘෂි අස්වැනු අලෙවි කරගැනීම සඳහා ගවයින් පිට බැඳී තවලම් මගින් කිලෝමීටර් 5ක දුරක් දුෂ්කර මාර්ගයක් ඔස්සේ රැගෙන යෑමට සිදුව තිබේ.

එම මාර්ගය හරහා දියකඩිති 3ක් හමුවන අතර ඒ කිසිදු ස්ථානයක් සඳහා පාලමක් නොමැත. වර්ෂාව සමයේ ඒ හරහා ගමන් කිරීමට මෙම ගම්මානවල ජනතාවට කිසිදු අවස්ථාවක් ද උදාවන්නේ ද නැත.

යම් අයෙකු හදිසියේ රෝගාතුර වූ විටදී පවා තවකෙකුගේ කරමතින් මෙම දුෂ්කර ගමන් මාර්ගය ගෙවා දැමීමට ඔහුට සිදුවේ.

පාසල් දරුවන්ට පවා සිය පාසල වෙත ගමන් කරන්නට වී ඇත්තේ මෙම දුෂ්කර කිලෝමීටර් 05 ගෙවා දමමිනි.

අවස්ථා කිහිපයකදී ගම්වාසීන් එකතු වී සිය ගම්මාන වෙත යෑමට මාර්ගයක් සකස් කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණත් ඒ සියල්ලක්ම විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් නතර වී ඇත.

ඒ අනුව මෙම ගම්මානවල වෙසෙන ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සිය ගම්මාන වෙත ගමන්කිරීමට හැකි මාර්ගයක් කඩිනමින් සකස් කර දෙන ලෙසය.

Related posts