මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනයට බඩඉරිඟු භාවිතය තහනම් වෙයි

මධ්‍යසාර හා එතනෝල් නිෂ්පාදනයට බඩඉරිගු භාවිතය සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලෙස සුරාබදු කොමසාරිස්වරයාට ජනාධිපතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ සදහන් කළේ ගොවීන්ගේ කහ, බඩඉරිගු ඇතුළු අස්වනු මිලදී ගැනීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා නතර කිරීමට මැදිහත්වැන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විෂයබාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන්ට නියම කළ බවයි.

දේශීය ගොවීන් කහ සහ බඩඉරිගු වගාව ඉතා සාර්ථක පුළුල් කර ඇති බවත්, ඉදිරි මාස් කන්නයේ අස්වනු නෙලීම ආසන්නව පවතින බැවින් ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් හිමි විය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර තිබේ.

සේනා දළඹු උවදුර වැනි කෘමීන්ගෙන් වන හානි වළක්වා ගැනීමට අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

Related posts