සුර අසුර සංග්‍රාමයේ ස්කන්දස්ට්‍රි උපවාස පුජාවන්

කොවිඩ් 19 වසංගය හේතුවෙන් මෙවර සුර අසුර සංග්‍රාමයේ ස්කන්දස්ට්‍රි උපවාස පුජාවන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂ උපදෙස් මත  හැටන් කතරගම දේවාලයේදි 16වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

අසුරයන් පරදා සුරයන් ජයගත් ස්කන්දස්ට්‍රි උත්සවය හැටන් නගරයේ පැරනිම හිංදු දේවාලය වන හැටන් කතරගම දේවාලයේදි වාර්ෂිකව උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වුවද කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මෙවර එම උත්සවය සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් පැවැත්විමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන හැටන් කතරගම දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක එස්. බාලා සර්මා පුජකතුමන් පවසන ලද්දේ ස්කන්ස්ට්‍රි උත්සවය වාර්ෂිකව උත්කර්සවත් ලෙස පැවැත්වුවද රට තුල මේ වන විට පවතින කොවිඩ් 19 තත්වයන් මත මෙවර එම උත්සවය සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපදිමින් දේවාලය තුල පැවැත්විමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙම ස්කන්ස්ට්‍රි පුජාවන්වලදි කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වයන් මේ රටින් දුරුකර ශ්‍රි ලංකාවාසි ජනතාවට යහපත උදාකර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් කතරගම දෙවිදුන්ට වීශේෂ පුද පුජා පවත්වන බවද එම පුජකතුමන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts