නගර සභාපති ඇතුළු පිරිසක් නිරෝධානයට

ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙස හදුනා ගැනිමත් සමග ඔහු සමග විවිධ උත්සව සදහා එක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති  ඇතුළු එම නගර සභාවේ නාගරික මංත්‍රිවරුන් දෙදෙනකු හිටපු පලාත් සභා මංත්‍රිවරයකු හා ආගර පතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක රාමයියා බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලදි.

මෙම පිරිස කොවිඩ් ආසාදියකු ලෙසට හදුනාගෙන ඇති ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සමග පසු ගිය දිනවලදි විවිධ උත්සව සදහා එක්ව කටයුතු කර ඇති බවත් එම තත්වයන් සමග ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභාපතිවරයාගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් ලෙස මෙම පිරිස හදුනා ගෙන ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙසේ ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කරන ලද හැටන් දික්ඔය නගර සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට ඉදිරියේදි පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts