රන්ජන් රාමනායක මහතා බැලීමට ගියෙමි

තිරිසනකු ලෙස බිම ඇදගෙන ගියේ බැංකු මංකොල්ල කාලද ,පාස්කු බෝම්බ ගහලද, මහ ලොකු අපරාධකාර පිල්ලයාන් වැනි පාදඩ ඝතකයන්ට රජයේ නිලධාරීන් සැලියුට් දාලා ආරක්ෂාව දෙද්දී, මොහුගේ එක වචනයකට දඩුවම් කරන්න තරම් මේ රට සාදාරණය වූයේ නම් අපට මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය ගැන බියක් නැත..
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී  රන්ජන් රාමනායක මහතා බැලීමට ගියෙමි..

Related posts