උත්සව සමය තුළ අවන්හල් සහ මත්පැන් අලෙවි සැල් වසයි

නව අවුරුදු කාලසීමාව තුළ රට වසා දැමීමට ඉතාලි බලධාරීන් නියෝග කළේය.

උත්සව සමය තුළ, අත්‍යාවශ්‍ය නොවන වෙළඳසැල් අවන්හල් සහ මත්පැන් අලෙවි සැල් වසා තබන ලෙස බලධාරීන් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඉතාලිය තුළ කොවිඩ් වෛරසය අවදානම් මට්ටමක පවතින බැවින් උත්සව සමය තුළ මෙම තීරණය ගත් බව සදහන්.

Related posts