රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය තුළදී සිංහ දේනුවක් පැටවුන් තිදෙනෙකු බිහි කරයි

රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ වෙසෙන අප්‍රිකානු සිංහ දේනුවක් විසින් පැටවුන්  තිදෙනෙකු බිහි කොට ඇතැයි ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමෙන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ භාරකරු හේමන්ත අමරසේකර මහතා පැවසීය.

පැටවුන් බිහි කොට ඇත්තේ ‘ෂිනා’ නම් සිංහ දේනුව විසින්ය. ඉකුත් 17 වැනි දින පැටවුන් දෙදෙනෙකුද 18 වැනි දින එක් පැටවකුද ෂිනා  විසින් බිහි කොට තිබූ බව හේමන්ත අමරසේකර මහතා පැවසීය.

සිංහ දේනුව හා පැටවුන් තිදෙනා විශේෂ කුටියක රදවා ඇති බවත් සෆාරි උද්‍යානයේ පශු වෛද්‍යවරුන් නිරන්තරයෙන් ඔවුන් ගැන අවධානයෙන් පසුවන බවත් හේමන්ත අමරසේකර මහතා පැවසීය.

සිංහ දේනුව රැක බලා ගන්නා සේවකයින් දෙදෙනෙකු සිටිනවා. ඔවුන් හැරෙන්නට කිසිවෙකුට සිංහ දේනුව සිටින සමීපයට යෑමට අවසර දෙන්නේ නෑ.එසේ ගියහොත් සිංහ දේනුව නොසන්සුන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට එසේ වුවහොත් පැටවුන් තිදෙනො සිංහ දේනුව විසින් කා දමන්නට වුවද පුළුවන් බවද උද්‍යාන භාරකරු හේමන්ත අමරසේකර මහතා පැවසීය.

මීට ප්‍රථම සෆාරි උද්‍යානය තුළදී සිංහ පැටවුන් අවස්ථා  03 දී බිහි කොට ඇති අතර ගැබ්බර සිංහ දේනුවන් දෙදෙනෙකු සෆාරි උද්‍යානය තුළ මේ වන විට සිටින බවද හේමන්ත අමරසේකර මහතා කීය.

චන්ද්‍රසේන ගමගේ

Please follow and like us:

Related posts