බඩු මිල ඉහළ යාමට එරෙහිව කදුරුවෙල විරෝධතාවක්

බඩු මිල ඉහළ යාම හා රජයේ ආර්ථික කළමනාකරණය ජනතාව පීඩාවට පත් කරවන්නක් බව පවසමින් පෙර‍ටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ සාමාජිකයන් පිරිසක් පොලොන්නරුව කදුරුවෙල මධ්‍යම බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට දී විරෝධතාවක් දියත් කළහ.

සහල් මිල ඉහළ යාම හා සහල් මා‍ෆියාව සහ බඩු මිල අහස උසට නැගීමට හේතුව ජාවාරම්කරුවන් සැනසීම බවත් ජනතාව පීඩාවට පත් කරවන ආණ්ඩුවේ වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා ජනතාව නොමරා මරමින් සිටින බවත් උද්ඝෝෂකයෝ පවසති.

පෙර‍ටු ගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මධ්‍යම කාර සභික ආර් .කේ.ඉන්ද්‍රාදන්ද ඇතුළු විරෝධතාකරුවන් 100ක් පමණ මෙම විරෝධතාවට සහභාගී වූ අතර පැයක පමණ කාලයක් විරෝධය පළකර විරෝධතාකරුවෝ සාමකාමීව විසිර ගියහ.

බණ්ඩාර මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts