මල්ලි අප්පුව මංසන්ධියේ සිට එම්. ආර්. නගරය දක්වා අඩි 40ක් පලල මාර්ගයක්

හැටන් නගරය සංවර්ධන කිරිමේ වැඩ සටහන යටතේ හැටන් මල්ලි අප්පුව මංසන්ධියේ සිට හැටන් එම්. ආර්. නගරය දක්වා අඩි 40ක් පලල මාර්ගයක් ඉදිකිරිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

හැටන් නගරය සංවර්ධන කිරිම පිලිබදව හැටන් නගරයේ වෙළද ප්‍රජාව සමග 25වන දින හැටන් නගර ශාලාවේදි පැවති හමුවකදි වතු නිවාස සංවර්ධන ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා මේ බව පවසන ලදි.

හැටන් නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මුලික පියවර ලෙස මෙම අඩි හතලිහක් පලල මාර්ගය ඉදිවන බවත් මෙම මාර්ගය දෙපස අඩි හතර බැගින්වු පදික මාර්ග ඉදි කරන බවත් මෙම මාර්ග පලල් කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය දෙසැම්බර් මාසය තුලදි ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු එහිදි පවසන ලදි.

මෙම මාර්ගය ඉදිකිරිමේ මැනුම් කටයුතු ඉදිරි දින කිපය තුලදි සිදු කිරිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් පියවර ගන්නා බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති එස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතා ඇතුළු නාගරික මංත්‍රිවරුන්ද හැටන් නගරයේ වෙළද ප්‍රජාවද එක්ව සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts