අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු.194 ඉක්මවා යයි

dolor

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම ගැණුම් හා විකුණුම් මිල ගණන් වාර්තා කරමින් අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ දිනයේදී රුපියල් 194.66ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව අද දිනයේ දී අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 189.08 ලෙසින් සටහන් විය.

 

Related posts