බස් රථවල සිදු කරන ජංගම වෙලදාම් හේතුවෙන් කොවිඩ් අවදානමක්

bus

ජංගම වෙලදුන් සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට පිටු පාමින් බස් රථවල සිදු කරන ජංගම වෙලදාම් හේතුවෙන් කොවිඩ් අවදානමක් පවතින බව  බස් මගින් පිරිසක්ද පවසති.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ සමහර ජංගම වෙලදුන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලි පැදිමකින් තොරව සිදු කරනු ලබන ජංගම වෙලදාම් හේතුවෙන් කොවිඩ් පැතිරයාමේ අවදානමක් පවතින බවත්ය.

කොවිඩ් හේතුවෙන් බස් රථවල ජංගම වෙලදාම් නතර කිරිමට උපදෙස් ලබා දි තිබුනද හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පල භුමියේ බස් රථවල ජංගම වෙලදාම් සිදු කිරිම සුලබ දෙයක් බවට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

මෙකි සමහර ජංගම වෙලදුන් නිසි ලෙස මුඛ ආවරණ පැලදිමකින්ද තොරව බස් රථවල ජංගම වෙලදාම් සිදු කරන බවත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපැදිමකින් තොරව සිදු කරනු ලබන මෙවැනි ජංගම වෙලදුන්ට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක නොවිම දැඩි කනගාටුවට කරුනක් බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts