දින හතයි ලක්ෂ 115යි

langama

සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුදු සමය තුලදි හැටන් ලංගම ඩිපෝවේ දින හතක ආදායම රුපියල් ලක්ෂ එක සිය පහාලෝවකට (115) අධික බව එම ඩිපෝවේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ හැටන් ලංගම ඩිපෝව මගින් පසු ගිය 11, 12, 13,16,17, 18, 19,යන දින හත තුලදි කරන ලද මගි ප්‍රවාහන කටයුතුවලින් රුපියල් එකසිය පහාලොස් ලක්ෂ පනස් දෙදහස් නවසිය හැට දෙකක (115,52,962) මුදලක් ආදායම ලෙස ලැබි ඇති බවත්ය.

මෙම සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුදු සමය තුලදි මෙම ඩිපෝවේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය දැඩි කැපවිමකින් කරන ලද සේවාවන් මත මෙම ආදායම ලබා ගැනිමට හැකිවු බවත් ඒ පිලිබදව සමස්ථ සේවක මණ්ඩලය ස්තුතිය පුද කරන බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙම ඩිපෝව තුල පවතින සේවක හිගය මත මෙම ආදායම උපයාගත් බවත් මෙම ඩිපෝවට අවශ්‍ය සේවක පිරිස නිසි ලෙස ලබා දෙන්නේ නම් මෙහි අදායම තව දුරටත් වැඩි කර ගැනිමට හැකි බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts