සිසුන් දැඩි උනන්දුවකින් පාසල් වෙත

school

මාස හයකට අධික කාලයක් වසා දමා තිබු පාසල්වල 6, 7, 8, 9, ශ්‍රේණිවල අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරිමට පියවර ගැනිමත් සමග හැටන් ආශ්‍රිත වතුකරයේ හා ග්‍රාමිය, නගර ආශ්‍රිත සියදුම පාසල්වල සියලුම ශ්‍රේණිවල අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා සිසුන් දැඩි උනන්දුවකින් පාසල් වෙත පැමිනෙන ලදි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් හේතුවෙන් පාසල් වසා දැමිමට රජය මගින් පියවර ගත් අතර පසුව කොවිඩ් තත්වයන් ක්‍රමයෙන් පහල යාමත් සමග පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු කොටස් වශයෙන් ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

එම තත්වයන් මත පාථමික අංශ හා සමන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ පංති පසු ගිය දිනවල ආරම්භවු අතර එහි අවසන් පියවර ලෙස පාසල්වල 06සිට 09වන ශ්‍රේණි 22වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක පි. ශ්‍රිධරන් මහතා පවසන ලද්දේ 22වන විට පාසල්වල සියලුම ශ්‍රේණිවල අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස ආරම්භ කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත්ය.

අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා පාසල්වලට පැමිනෙන සිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිලිබදව මෙම කලාපයේ සියලුම විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කර ඇති බවත් එම තත්වයන් මත පාසල් පැමිනෙන සියලුම සිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වයන් පිලිබදව එම විදුහල්වල විදුහල්පතිවරුන් ගුරුවරුන් දැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විමට පියවර ගෙන ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts