රුසියානු හමුදාව යටතට පත් කොටසක බලය යළි යුක්‍රේනයට

ukren

යුක්‍රේනයේ රුසියානු හමුදාව යටතට පත් සෙවරඩොනෙක්ස් හි කොටසක බලය යළි යුක්‍රේන හමුදාව විසින් අත්පත් කර ගෙන තිබේ.

එසේම එහි යුදමය තත්ත්වය තවත් දරුණු අතට පත්ව තිබෙන බව එරට ආරක්‍ෂක අංශ පවසයි.

යුක්‍රේනයේ රුසියානු හමුදාව අත්පත් කරගත් භූමියෙන් සියයට 20ක් මේවන විට යළි අත්පත් කරගෙන ඇති අතර යුක්‍රේන ආරක්‍ෂක අංශ වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Related posts