ඇෆ්ගනිස්තානයම කඩා වැටෙයි

ggoo afghanistan end game, afghanistan end of war, afghanistan end of empires, afghanistan end of the world, afghanistan end state, afghanistan end of monarchy, afghanistan end of service, when did the war in afghanistan end, war in afghanistan end date, when will the war in afghanistan end

සමස්ත ජනගහනයම අන්ත දිලින්දන් බවට පත්කරමින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම හදිසි කඩාවැටීමකට ලක්වීමේ අවදානමක් ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

මිලියන 23 ක පමණ ජනතාවක් මේ වනවිටත් කුසගින්නෙන් පෙළෙන බවත් මන්දපෝෂණය සමස්ත ළමා ජනගහනය⁣ටම බලපාන බරපතල ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බවත් ඔහු මෙහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

මිලියන ගණනක සිසුන් අධ්‍යාපනය අතහැර දමා ඇති බව සදහන් කර ඇති ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ රටේ ගුරැවරැන්ගෙන් සියයට හැත්තෑවකට වැඩිපිරිසකට මාස තුනකට වැඩි කාලයක් වැටුප් හිමිව නොමැති බවයි.

ආර්ථික කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ බිදවැටී ඇති බවද එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතයා මෙහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

Related posts