කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජල මට්ටම් සිග්‍රයෙන් පහළට

මධ්‍යම කදුකර ප්‍රදේශයන්ට පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් මේ වන විට සිග්‍ර ලෙස පහළ බැස ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත මෙම ජලාශවල ජල මට්ටම් සියයට පනහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පහල බැස ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts