ග්‍රාම නිළධාරින් ඇගයිමට ලක් වෙයි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාල කළමනාකරණ තරගයෙන් ජය ගත් ග්‍රාම නිළධාරින් ඇගයිමට ලක් කරමින් ඔවුන්ට තිළින හා සහතික පත් ලබා දිම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

මෙම උත්සවය නුවරඑඝිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ආශ්චර්යා ශාලාවේදි පැවත්වු අතර මෙම තරගාවලිය සදහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ 05 ග්‍රාම නිලධාරි වශම් 491ක් එක්විනි.

මෙම තරගාවලියේදි ප්‍රථම, දෙවන, තෙවන ස්ථාන තුනම වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට ග්‍රාම නිළධාරින් විසින් හිමි කර ගැනිම වීශේෂ සිදුවිමක්වු අතර ඒ අනුව පලවන ස්ථානය සෙන්මාග්‍රාට් 533/කේ ග්‍රාම නිළධාරි ඩි. ජි. ඩි. එම්. නිරංජලා මහත්මියද දෙවන ස්ථානය රාගලවත්ත 533/එන් ග්‍රාම නිළධාරි එම්. රවින්ද්‍රන් මහතාද තෙවන ස්ථානය උකුතලේ නැගෙනහිර 507/ඒ ග්‍රාම නිළධාරි ඩබ්ලිව්.ජි. එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා විසින්ද හිමිකර ගන්නා ලදි.

මෙම අවස්ථාවට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුජිවා බෝධිමාන, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) විජිතා මයාදුන්නේ මහත්මින් ඇත්ළු පිරිසක්ද එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts