ජනපති ගෙන් අගමැතිට දැනුම් දීමක්

gota-ranil

තමන් පෙර දැනුම් දුන් අයුරින් සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට දැනුම් දී ඇත.

Related posts