බෙන්තොට නගර අලංකරණයට කෝටි 1 ක් වියදම් කරයි

benthara

නගර අලංකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දකුණු පළාතට පිවිසෙන බෙන්තර ගඟ අසබඩ පාලම් ද්විත්වයට මැදිව ඇති කුඩා බිම් කඩෙහි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඉදි කොට ඇති නිර්මාණය ප්‍රමිතියකට නිම කොට නැතැයි බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීමට එදින සහභාගි වූ සියලුම දෙනා ඒකමතිකව විරෝධය පෑම නිසා ඊයේ(15) දිනට යොදා ගෙන තිබූ විවෘත කිරීමේ කටයුතු කල් දැමීමට සිදු වී ඇත. මේ සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල රුපියල් එක් කෝටි තිස් අට ලක්ෂයක් බව පැවසේ.

එම මාසික රැස්වීමට සහභාගි වීමට පැමිණි සභාපති පී. ඩී. සරත් ආනන්ද මහතා අසනීප තත්ත්වයක් නිසා ආපසු ගිය අතර මෙම රැස්වීම නි: සභාපති නීතිඥ කසුන් මහේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

Related posts