භුමි තෙල් හිඟ වෙයි

bumithel

මේ වන විට පවතින භුමි තෙල් හිගය හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන මෙම ප්‍රදේශයේ පිරිසක් පවසනුයේ ගැස් හිගය හා ගැස් ලිප් පිපිරිම් හේතුවෙන් අමතර මුදලක් වැය කර භුමි තෙල් උදුන් ලබා ගත්තද මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශය තුල පවතින භුමි තෙල් හිගය හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ වන සමහර ඉන්ධන හල්වල නිසි ලෙස භුමි තෙල් නොමැති බවත් සමහර වතු හා ග්‍රාමිය ආශ්‍රිත වෙලද සැල්වල බෝතලය රුලියල් 100යත් 120ත් අතර අධික මිලකට අලෙවි කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි හැටන් ප්‍රදේශයේ ඉන්දන හලක නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මේ වන විට භුමි තෙල් සදහා ඉල්ලුම වැඩිවි ඇති බවත් එම තත්වයන් මත ලැබෙන භුමි තෙල් තොග කඩිනමින් නිම වන බවත්ය.

සමහර වෙලද සැල්වල පුද්ගලයන් පැමින භුමි තෙල් රැගෙන ගොස් අධික මිලකට අලෙවි කරන බවට පැමිනිලි ලැබි ඇති බවත් එම තත්වයන් හේතුවෙන් එක් අයකුට භුමි තෙල් ලිටර පහක සිමාවක් ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts