සියලුම ජාතින් නියෝජනය කරමින් හිස තෙල් ගැමේ චාරිත්‍රය ඉටුකරයි

සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍රවල හිස තෙල් ගැමේ චාරිත්‍රයේ හැටන් හිස තෙල් ගැමේ චාරිත්‍රය හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානයේදි පවත්වන ලදි.

එම හිස තෙල් ගැමේ චාරිත්‍රය 17වන දින පෙරවරු 7.16 යෙදි තිබු අතර එහිදි හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝනායක දර්ශණපති පුජ්‍ය මහගම විමල නායක හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රදේශයේ සියලුම ජාතින් නියෝජනය කරමින් සිංහල, ද්‍රවිඩ, මුස්ලිම් පිරිස්ද එක්ව සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts