හිරු මාධ්‍යවේදියාගෙන් පැය 05 ක ප්‍රකාශයක්!

chamuditha

හිරු මාධ්‍යවේදී චමුදිත සමරවික්‍රම මහතාගෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය ඊයේ (10) දින පැය 05 ක ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගෙන ඇත.

මාධ්‍යවේදි චමුදිත සමරවික්‍රම මහතා පහුගියදා රූපවාහීනි වැඩසටහනක් මෙහෙයවීමෙන් අනතුරුව ඔහුට මරණ තර්ජන ඇති බවට පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිඛිතව දන්වා යවා තිබුණි.

ඒ් අනුව එම විමර්ශන කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට පවරා ඇති අතර ඊට අවශ්‍ය ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට චමුදිත සමරවික්‍රම මහතාව ඊයේ එහි කැඳවා තිබුණි.

ඒ් අනුව පැය 05 ක ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඉන් පිටව ගොස් ඇත.

ශානිකා

Related posts