ගෑස් අවසන් පෝලිමේ නො සිටින්න

gas

අදින් පසු ලබන අඟහරුවා දා දක්වා ගෑස් පෝලිම්වල රැඳී නො සිටින ලෙස ලිට්රෝ සමාගම ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

පසුගිය දා දිවයිනට පැමිණි නෞකාවේ ගෑස් අදින් බෙදාහැරීම අවසන් වන අතර, අද දිනයේ ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර 16000ක් කොළඹ 01 සිට 15 දක්වා ප්‍රදේශවලට බෙදා හැරෙන බව ලිට්‍රෝ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

යළි ගෑස් මෙට්රික් ටොන් 2500ක් රැගත් නෞකාවක් දිවයිනට ළගා වන්නේ අනිද්දා දිනයේදි යි.

 

 

Related posts