සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය නිසා රෝගින් අසරණ වෙයි

hospital

ඉල්ලිම් කිපයක් මුල් කර ගනිමින් සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තිය සමිති 15ක් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය සදහා දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලික රෝහල ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ තවත් ප්‍රාදේශීය රෝහල් කිපයකම පිරිස් එක්විමත් සමග වතුකරය ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ රෝගින් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

හෙද පරිපුරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවා, වෛද්‍ය නොව වෘත්තිය සමිති 15ක් ඉල්ලිම් කිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම වැඩ වර්ජනය මෙසේ ආරම්භ කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම වැඩ වර්ජනය සදහා දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලීක රෝහල, කොටගල, වටවල, ගිනිගත්හේන, මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, යන ප්‍රාදේශීය රෝහල්වල හෙද හෙදියන් ඇතුළු පිරිසක් වැඩ වර්ජනයට එක්විමත් සමග එම රෝහල්වල සෞඛ්‍ය සේවාවන් අඩාල විමත් සමග එම රෝහල්වලින් ප්‍රථිකාර ලබා ගැනිමට පැමිනි රෝගින් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු දික්ඔය මුලීක රෝහලේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම රෝහල තුල හදිසි ප්‍රතිකාර නිසි පරිදි සුදු කරන බවත් බාහිර රෝගි අංශයේ සේවාවන් ඉටු නොකරන බවත්ය.

එමෙන්ම වටවල, ගිනිගත්හේන, මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, කොටගල, රෝහල්වලින් කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු එම රෝහල් ප්‍රකාශකයන් පවසන ලද්දේ මෙම රෝහල්වල හදිසි ප්‍රතිකාර පමනක් සිදුකරන බවත් බාහිර රෝගි අංශ ක්‍රියාත්ම නොවන බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts