පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වාන් දොර‍ටු 6ක් අඩිය බැගින් විවෘත කරයි

පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජලධාරිතාව උපරිම ජලධාරිතාවට ආසන්න වීම නිසා එහි වාන් දොර‍ටු 6ක් අඩිය බැගින් විවෘත කිරීමට සිදු වූ බව පරාක්‍රම සමුද්‍රය භාර ප්‍රධාන ඉන්ජිනේරු අසේල උදයංග මහතා පැවසීය.

පසුගිය දින කිහිපය කිහිපය පුරාම පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට විටින් විට ඇද හැලුන මහ වැසි හේතුවෙන් පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ උපරිම ජල ධාරිතාව වන අක්කර අඩි 116000 සීමාවට ආසන්නවීම නිසා වාන් දොර‍ටු දෙකක් ද පසුව 4ක් ලෙස ද විවෘත කළ අතර  එය වාන් දොර‍ටු 10 න්  6ක් අඩිය දක්වා විවෘත කළ බව වාරිමාර්ග ඉන්ජිනේරුවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

මෙම වාන් දොර‍ටුවලින් තප්පරයට ගන අඩි 840ක් පිටතට මුදා හැරේ.පහත් බිම් වල සිටින ජනතාව මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් සිටින ලෙසත් පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීමේ අවදානමක් මේ නිසා ඇති විය හැකි බවත් හෙතෙම වැඩි දුරටත් පැවසීය.පින්තූරවල දැක්වෙන්නේ විවෘත කළ වාන් දොර‍ටුයි.

ඊෂා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts