කොටගල තෙත් බිම් උද්‍යානය සංවර්ධනයට පියවර

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධනය කිරිමේ වැඩ සටහන යටතේ හැටන් නගරයේ මාර්ග පුලුල් කිරිම හා කොටගල තෙත් බිම් උද්‍යානය සංවර්ධනය කිරිමේ වැඩ කටයුතු වනජිවි සහ වන රක්ෂන ඇමති සි. බි. රත්නායක මහතාගේ හා වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 19වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමත්‍යාංශය මගින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංචාරක කලාප සංවර්ධන වැඩ පිලිවෙල යටතේ මෙම සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරිම සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts