විදුහලේ ඉඩ කඩ නොමැතිවිමෙන් සිසුන් දුෂ්කරතාවයන්ට

ලගම පාසල හොදම පාසල සංවර්ධනය යටතේ නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිම සදහා තිබු ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දැමිමත් සමග වටවල ද්‍රවිඩ විදුහලේ ඉඩ කඩ නොමැති විමෙන් එම විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ගේ දෙමාපියන් පිරිසක් පවසනුයේ පසුගිය යහපාලන රජය මෙම විදුහල ලගම පාසල හොදම පාසල වැඩ සටහන යටතේ සංවර්ධනය කිරිමට නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරිම සදහා තිබු ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දැමුවද නව ගොඩනැගිල්ලද අතර මග නතර විමත් සමග තම දරුවන්ට නිසි ලෙස අධ්‍යාපනය හැදැරිමට මෙම විදුහලේ ඉඩ කඩ නොමැතිවිම දැඩි ප්‍රශ්නයක් බවත්ය.

මේ වන විට මෙම විදුහලට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි පහසුකම් නිසි ලෙස නොමැති විමෙන් පංති පවත්වාගෙන යාම දැඩි දුෂ්කර තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවත් තිබු ගොඩනැගිල්ල කඩා දමා නව ගොඩනැගිල්ලද අතර මග නතර කිරිමෙන් තම දරුවන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් ලගම පාසල හොදම පාසල යන සංකල්පය තුලින් සිදු කලේ තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල කිරිමක් බවද එම දෙමාපිය පිරිස වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු එම විදුහලේ ගුරු මහත්මයකු පවසන ලද්දේ පසු ගිය යහ පාලන රජය ලගම පාසල හොදම පාසල යන සංකල්පය යටතේ වටවල ද්‍රවිඩ විදුහල අගාදයකට ඇද දැමුන බවත්ය.

ලගම පාසල හොදම පාසල කිරිමට බව පවසමින් මෙම විදුහලේ පැරනි ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දමා එම ස්ථානයේ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිරිමට සැලසුම් කලද එය අතර මග නතර කිරිමෙන් මේ වන විට මෙම විදුහලේ පංති පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ පහසුකම් මදි විමෙන් සිසුන් මෙන්ම ගුරුවරුන්ද දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව පසු ගිය කාලය පුරාවට අවස්ථා කිපයකදි අදාල බලධාරින් වෙත දන්වා සිටියද ඒ පිලිබදව එම බලධාරින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වු බවත් මෙම තත්වයන් මත අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස කර ගෙන යාමට නොහැකි විමෙන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත්තේ මෙම විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන අහිංසක දරුවන් බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts