කොරෝනා පැණිය සම්බන්ධයෙන් සායනික අධ්‍යයනයක්

කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා නිෂ්පාදනය කළ හෙළ ඔසුව සම්බන්ධයෙන් සායනික අධ්‍යයනයක් කිරීමට පියවර ගන්නා බව දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන, ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසයි.

එම හෙළ ඔසුව කොරෝනා රෝගීන් සඳහ ආහාරමය අතිරේකයක් ලෙස ‍ලබා දීමට ඊයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අනුමැතිය හිමිවිය.

එම හෙළ ඔසුවට පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබාගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් ඇතැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ය.

Related posts