සෙල්ලයියා මාමායි. එනසාල් සුවඳයි. සංගිලි මුඩුක්කුවයි

මුලින්ම මැද මහනුවර.. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ගැන, එක්නැළි ගොඩ ගැන, ඩොයිලි ගැන, මතකයක්.. ඊළඟට දුම්බරට යන මග.. හුන්නස්ගිරිය.. සීත මාලිගයක කතාවක්.. රහස් මාලිගයක කතාවක් අවුරුදු දෙසීයකට වැඩිය දුර කතාවක්.. ‘මචං නුවර රාජධානියට මාලිගා ගොඩක් තිබුණා. නුවර, හඟුරන්කෙත, හුන්නස්ගිරිය, මීමුරේ වගේ. මේවා ගැන සාමාන්‍ය මිනිහා දැනගෙන හිටියා. හැබැයි ජනකතාවක් තියෙනවා රහස් මාලිගයකුත් තිබුණා කියලා. නුවර රාජ්‍ය ආක්‍රමණිකයන් කොල්ලකන්න එනකොට මාලිගාවේ තිබුණ වටිනාම දේවල් ආරක්ෂා වුණේ මේ රහස් මාලිගාවේ. මේක බලාගන්න හිටිය බලුගැත්තා තමන්ගේ ඇඹේණියටවත් මේක තියෙන තැන කිව්වේ නැහැ. හැබැයි දවසක් මේ මිනිහාගේ පුංචි පුතා හැමදාම හිටිගමන් අතුරුදන් වෙන තමන්ගේ අප්පොච්චා…

Read More