පෙට‍්‍රල්-ඩීසල් බාලයි – වාහන අවදානමක

oil

මෑතක සිට මෙරට ඉන්ධන වල ප්‍රමිතියෙන් බාල තත්වයක් පෙනී යන බව මෝටර් රථ ඉංජිනේරු සහ මෝටර් රථ ධාවන ශූර අසංක බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි. කටුකුරුන්ද මෝටර් රථ ධාවන තරගාවලියේ දී තමන් සහ තවත් අයෙකු ගිය වාහන වල එන්ජින් එක සමාන ලෙස හානියට පත්වූ බවද ඔහු පැවසීය. ප්‍රමිතියෙන් අඩු ඉන්ධන පරිභෝජනයෙන් වාහන වල එන්ජින්වලට වැඩි හානි ගෙන දෙන බව ද ඔහු සදහන් කරයි.

Read More