මුව ආවරණ මහ මග දැමීමෙන් කසල කළමණකරන කම්කරුවන් අවදානමේ

කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂාවීමට භාවිතා කරන මුව ආවරණ නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීමෙන් කසළ කළමනාකරණ කටයුතුවල නියුතු සේවක පිරිස් බරපතල ගැටළුවකට මුහුණදී සිටින බව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පලාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් කියති. භාවිතයෙන් ඉවත් කරක මුව අාවරණ ඉතා ආරක්ෂාකාරීව බැහැර කළයුතු වුවත් නිවෙස්වලින් බැහැර කරන සාමාන්‍ය කසළ බඳුන් තුළම දමා කසළ රැගෙන යන ට්‍රැක්ටර් රථ වලට දෙන බව කසල එකතු කරන කම්කරුවන් කියති. ඇතැම් ප්‍රදේශවල මහ මග ,මංමාවත්වල තැන තැන මුව අාවරණ දමා ඇති අයුරුද දැක ගතහැකිය. මේ තතවය තමන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් යැයි කසළ එක්රැස් කරන කම්කරුවන් කියති. මතුගම,වලල්ලාවිට,දොඩන්ගොඩ සහ කළුතර ආදී ප්‍රදේශ…

Read More