පාසල් දරුවන්ට වියළි ආහාර මල්ලක්

මේ වසර නිමවීට පෙර රට පුරා දුෂ්කර පාසල් දෙසිය පනහක වැසිකිළි, කැසිකිළි පහසුකම් සපුරා එම පාසල් වලට ජලය හා විදුලිය ලබා දිමට කටයුතු කරන බව කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන , පෙර පාසල් , ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන , පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ඇමති පියල් නිශාන්තද සිල්වා මහතා කීවේය. පාසල් දරුවන්ගේ දිවා ආහාරවේල වෙනුවෙන් පොෂ්‍යදායී වියළි ආහාර මල්ලක් ලබාදිම වෙනුවෙන් බේරුවල, දේවමිත්ත විද්‍යාලයේදී  පැවති උත්සවයේදී පියල් නිශාන්ත මහතා මෙසේද කිවේය. රටේ ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවලින් පසුගිය කාලයේ අධ්‍යාපන ඇමතිලා, මැති – ඇමතිලා බිහිවුණත් පාසල්වලට වැසිකිළියක්, කැසිකිළියක් නෑ, දරුවන්ට බොන්න වතුර ටිකක්නෑ. විදුලිය…

Read More