කඩාවැටුණු ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානයේ එන්ජිම සොයාගනී

සාගරයට කඩාවැටුණු ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානයේ එන්ජිම සොයාගෙන තිබේ.

යානය කඩාවැටුණු ප්‍රදේශයේ අඛන්ඩව සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදුකෙරෙමින් පවතින විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේය.

ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී විජය ගුවන් සේවයට අයත් එස් ජේ 182 යානයේ එන්ජිම සෝදිසි මෙහෙයුම්වලදී හමුවී තිබුණි.

යානයේ කළු පෙට්ටිය සොයාගෙන තිබූ නමුත් එය තවමත් ගොඩබිම වෙත ගෙනැවිත් නැත.

යානයේ ගමන්ගත් පුද්ගලයන් සොයා තවදුරටත් සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කෙරේ.

Related posts