සරාගී නිළිය නිවසේම ඝාතනය වෙයි

ඉන්දියානු සිනමාවේ සුරූපි නිළියක් වන ආර්යා බැනර්ජීව ඇයට අයත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසේ දී ඝාතනය කර තිබියදී සොයා ගෙන තිබේ.

ඇයගේ දුරකථනයට දිගින් දිගටම පැමිණි ඇමතුම්වලට ප්‍රතිචාරයක් නොලැබීම හේතුවෙන් අසල්වාසීන් ඇයගේ නිවසට ගොස් කතා කර ඇති අතර කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බැවින් කොල්කටා පොලීසිය වෙත දන්වා තිබුණි.

ඇය බොහෝ අවස්ථාවන් හී තනිවම ජීවත් වීමට කැමැත්තක් දැක්වූ බව තතුදත්තෝ පවසති.

‘LSD: Love Sex Aur Dhoka’ (2010) සහ ‘The Dirty Picture’ (2011) චිත්‍රපට තුළද මෙන්ම නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙසද ඇය කටයුතු කර තිබුණි.

Related posts