හබරාදුව පොලිසියේ අඩුපාඩුවලින් අඩුවක් නෑ

හබරාදුව පොලිසියේ අඩුපාඩුවලින් අඩුවක් නෑ.වැස්සට තෙමෙන අව්වට රත්වෙන කඩා වැටෙන්ට ආසන්න කිසිදු පහසුකම් නොමැතිව හබරාදුව පොලිස්යේ පොලිස් නිලධාරින්ට සේවය කරන්නට සිදුව ඇත.

හබරාදුව පොලිසියට ඉඩපහසුකම් නැ.බැරැක්කයක් වත් නෑ.පොදු පහසුකම් ඇත්තේම නෑ.ගොඩනැගිලි ද ප්‍රමාණවත් නෑ. ඇත්තටම පොදු පහසුකම්වත් ප්‍රමානවත් නෑ.

මේ නිසා හබරාදුව පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරින්ට කිසිදු පහසුකමක් නොමැතිව තම රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන බව හබරාදුව පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රියන්ත උදය කුමාර මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා එසේ පැවසුවේ හබරාදුව සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේදීය. එය හබරාදුව ප්‍රාදේශිය ලෙකම් කර්යාලයේ දී පැවැත්විනි.

රජයට අයත් හබරාදුව නගරයේම ඇති ඉඩමේ අංග සම්පුරණ පහසුකම් ඇති නව පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිකරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන්ට ඉදිරියේදි පියවර ගන්නවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ විෂයභාර ඇමතිවරයා දැනුවත් කර ඒ ඉදි කිරිම් සඳහා මුදල් වෙන් කරවා ගන්නටද තමා ඉදිරියේ දි පියවර ගන්නා බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේදි මන්ත්‍රි චන්දිම විරක්කොඩි මහතා පැවැසිය.

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts