තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට නවක සිසුන් බදවා ගනියි

තොණ්ඩමන් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමලා ආරම්භ කිරිම සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනිමක්  වතු නිවාස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

මෙම පාඨමලා හැදැරිම සදහා සිසුන් 1500 පමන ඉල්ලුම් කර තිබු අතර එම සිසුන් අතරින් සිසුන් 306 දෙනකු මෙහි පාඨමලා 14ක් සදහා තෝරාගෙන ඇති අතර එම සිසුන්ට අවශ්‍ය උපකරන ලබා දිමක්ද මෙහිද් සිදු කරන ලදි.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු රජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා පවසන ලද්දේ වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරිම සදහා රජය මගින් කටයුතු කලද වතු සමාගම් මෙම වතු කම්කරු වැඩි කිරිම පස්ස ගැසිමක් සිදු කරන බවත්ය.

එහෙත් රජය මගින් මෙම වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරිම පඩි පාලක සභාව වෙතද යොමු කර ඇති බවත් අද සමහර පිරිස් සාමුහික ගිවිසුමත් පිලිබදව කතා කලද සාමුහික ගිවිසුම පවතින්නේ පඩි වැඩි කිරිමට පමනක් නොව එය වකුකර ජනතාවගේ ජිවිත්විමේ විවිධ කටයුතු සම්බන්දයෙන්ද තිරණ ගැනිමේ කමිටුවක් බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts