බුදුන් සිරිලක වැඩි දුරුතු පොහොය අදයි

poya

වසරේ පළමු පොහොය වන දුරුතු පොහොය අදට (28) යෙදී තිබේ.

තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පසු ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිදුකළේද අද වැනි පුන් පොහොය දිනකදීය.

ඒ, එවක යක්ෂ හා නාග ගෝත්‍රිකයින් අතර ඇති වූ ආරවුලක් සංසිඳවීම සඳහායි.

බුදුරදුන් හමුවේ දමනය වූ තුන්බෑ ජටිලයන්, බුද්ධාගම වැළඳ ගත්තේ ද අද වැනි පොහෝ දිනකදීය.

Related posts