අම්පාර ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 4කට සංචරණ සීමා

lockdown

කොරෝනා කොවිඩ් 19 ආසාධිත පුද්ගලයින් පස්දෙනෙකු වාර්තාවීමෙන් පසුව අම්පාර නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හතරක් ආවරණය වන පරිදි සෞඛ්‍ය සංචරන සීමා පැනවීමට අම්පාර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් අද( 06 )පියවර ගෙන තිබිණි.

හිඟුරාණ අම්පාර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මිහිඳුපුර, ඉන්ද්‍රසාරපුර, සේනානායකපුර, ජයවර්ධනපුර යන වසම් වලට මෙම සෞඛ්‍ය සංචරණ සීමා පනවා තිබුන නමුත් අත්‍යාවශ්‍ය ගමානාගමන කටයුතු වලට ඉඩ ලබාදී තිබිණි.

සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් අනුව අම්පාර නගරයට පිවිසෙන සියළුම පිවිසුම් මාර්ග සහ ප්‍රධාන මංසන්ධි වලට පොලිස් ආරක්ෂාව යොදවා ඇති බව අම්පාර මූලස්ථාන පොලීසිය සඳහන් කලේය.

Related posts