කොරෝනා මර්දනයට එන්නත් දෙකකට අනුමැතිය

‘කොවිඩ්-19’ මර්දනය සඳහා ඉන්දියාව ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් දෙකකට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනකා සමගාම නිෂ්පාදනය කළ ‘කොවිෂීල්ඩ්’ සහ ඉන්දියාවේ ‘භාරත් බයෝටෙක්’ සමාගම නිෂ්පාදනය කළ ‘කොවැක්සීන්’ එන්නතට ඉන්දියාවේ ඖෂධ නියාමන ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනකා සමාගමේ ‘කොවිඩ්-19’ එන්නත ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය ඉන්දියාව තුළම නිෂ්පාදනය කිරීම විශේෂත්වයකි.

‘භාරත් බයෝටෙක්’ සමාගමේ ‘කොවිඩ්-19’ එන්නත ද ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනයකි.

ඊට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබුණු අතර ඉන්දියාවේ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ එක්ව භාරත් බයෝටෙක් සමාගම එම කොවිඩ්-19 එන්නත නිෂ්පාදනය කළේය.

ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ ඔක්ස්ෆර්ඩ්/ඇස්ට්‍රාසෙනකා එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා මහජනතාවට ලබාදෙන නමුත් භාරත් බයෝටෙක් සමාගමේ එන්නත සීමාසහිතව භාවිත කෙරෙන බව ඉන්දීය සෞඛ්‍ය බලධාරීහු ප්‍රකාශ කළහ.

Related posts