ෆයිසර් එන්නතට කැනඩාවෙත් අනුමැතිය

ඇමෙරිකාවේ ෆයිසර් සහ ජර්මනියේ බයෝ එන් ටෙක් සමාගම් එක්ව නිෂ්පාදනය කළ කොවිඩ් එන්නතට කැනඩාව ද සිය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

එරට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් මෙම කොවිඩ් එන්නත හඳුන්වා දී ඇත්තේ, මෙය කොවිඩ් නයින්ටීන් මර්දනයේ සංධිසථානනයක් ලෙසයි.

Please follow and like us:

Related posts