වැලිපැන්න කොරෝනා පොකුර

coronavirus news

වැලිපැන්න පොලීසියෙන් ආරම්භවු කොරෝනා පොලිස් පොකුරින් වැලිපැන්න පොලීසියේ නිළධාරීන් 27 දෙනෙකුටත්, මතුගම සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු හා පොලිස් සැරයන් වරයෙකුටත් කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි මතුගම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පී.ඩී.ලයනල් මහතා ඊයේ (02) කීවේය.

මේ නිසා මතුගම සහකාර පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය පසුගිය (29) දා සිට වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.මතුගම සහකාර පොලිස් අධිකාරී (1) වරයා හා සැරයන් වරයෙකු ආසාධින වීම නිසා ඹවුන් නිරෝධායනයට යොමුකිරීමට කටයුතු කර ඇත.

එම කාර්යාලයේ හා අනුයක්ත නිළධාරීන් සහ බූද්ධි අංශ නිළධාරීන් සියළු දෙනාට නිවෙස් නිරෝධායනයට උපදෙස් දුන් බව මතුගම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පී.ඩී. ලයනල් මහතා කීවේය.

පසු ගිය 20 දා රාජකාරී භාරගත් නව ස්ථානාධිපතිවරයා මතුගම පොලිස් අධිකාරීකාර්යාලයට පැමිණ නිළධාරීන් හමුව රාජකාරී කටයුතු වල නිරවීම නිසා මතුගම පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයට කොරෝනා විෂබීජඑන්නට ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ සැක කරයි.

පසු ගිය (29 )දා වැලිපැන්න පොලීසියේ නිළධාරීන් 56 දෙනෙකු පී.සී. ආර් පරීක්ෂණයට ලක් කළ අතර ඹවුන්ගෙන් 27 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතැයි මතුගම පරිපාලන මහජන ස්‍යෙඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා කීවේය. ඔවුන් සියළු දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

වැලිපැන්න පොලීසිය විෂබීජහරණය කර මේ වනවිට වෙනත් පොලිස් ස්ථානවලින් නිළධාරීන් යොදවා රාජකාරී කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට පියවරගෙන ඇත.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Please follow and like us:

Related posts