යුරෝපා සංගමයෙන් අනතුරු ඇඟවීම්

කොරෝනා මර්දන එන්නත් අපනයනය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති දැඩි කරන බවට යුරෝපා සංගමය අනතුරු අඟවයි.

ඒ , Oxford-AstraZeneca කොරෝනා මර්දන එන්නත සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයක් පැන නැගී ඇති පසුබිමකදී ය.

යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් 27 ට ලබාදීමට පොරොන්දු වූ එන්නත් සංඛ්‍යාව කප්පාදු කිරීමට AstraZeneca එන්නත් නිෂ්පාදකයින් පියවර ගැනීම ඊට හේතුවයි.

එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම පවසන්නේ, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දුර්වලතා මීට හේතුව බවයි.

 

Related posts