වටවල පොකුර 232 දක්වා ඉහලට

වටවල ඇගලුම් කම්හලින් හමුවු කොවිඩ් ආසාදිතයන් සමග 29වන දින උදැසන වන විට අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 232 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක්ෂකවරයකු පවසන ලදි.

මෙසේ හමුවු කොවිඩ් ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් දහාසක් පමන ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති අතර එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

වටවල ඇගලුම් කම්හලින් වාර්ථාවන කොවිඩ් ආසාදිතයන් වැඩි විමත් සමග එම ඇගලුම් කම්හල තව දුරටත් වසා දැමිමට පියවර ගන්නා ලෙස එහි පාලක මණ්ඩලය වෙත උපදෙස්දි ඇති බවත් එම උපදෙස් මත එම ඇගලුම් කම්හල මේ වන විට වසා දමා ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

වටවල ඇගලුම් කම්හලේ සේවය කරන සියලුම දෙනා පි. සි. ආර්. හා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts