වතු කම්කරුවන් නිහඩ විරෝධතාවයක

wathuu

වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කරන බව 2021 අය වැය යෝජනාවලදි පැවසුවද ඒ සදහා අය වැය මගින් මුදල් වෙන් කරදිමට පියවර ගෙන නොමැති බව පවසමින් සමස්ථ ලංකා වතු කම්කරු සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද  නිහඩ විරෝධතාවයක් 06වන දින හැටන් නගර මධ්‍යයේදි පවත්වන ලදි.

මෙහිදි මෙම විරෝධතාකරුවන් රැවටිලි එපා 1000 ගෙවනු, හාල් 120,පොල් 100, සිනි 150, වැටුප 750! යනුවෙන් සදහන් විරෝධතා පුවරු රැගෙන සිටින ලදි.

මෙම නිහඩ විරෝධතාවය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම මත පැවැත්විමටද මෙම පිරිස පියවර ගෙන තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts