පෙර සූදානම නිසා සුළි කුණාටුවෙන් බේරුනා – ඉදිරි පැයවල මහා වැසි

පෙර සූදානම් වී සිටි නිසා සුළි සුළඟින් සිදුවීමට තිබූ හානිය වළක්වා ගැනීමට හැකි වූ බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

එය ක්‍රමයෙන් මන්නාරම් බොක්ක දෙසට අද පෙරවරුවේ ගමන් කරනු ඇතැයි ද ඔවුහු අනැවැකි පල කරයි.

මේ අතර ආපදා කලමනාකාරන මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ කුණාටුව නිසා මෙතෙක් බරපතළ හානි තවමත් වාර්තා වී නැති වුවද ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ අධික වර්ෂාව අධික වේගයෙන් සුළං හැමිය හැකි බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.

කෙසේ වෙතත් මේ දක්වා එම කුණාටුවෙන් බරපතළ හානි කිසිවක් වාර්තා වී නැත.

Related posts