මධ්‍යම කදුකරයේ ජලාශ වල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට

මධ්‍යම කදුකරයේ ජලාශ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට වඩා අගල් 6ක් පමන පහලින් පවතින බව ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙම ජලාශ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල 20වන දින මිලි මිටර් 124.05 වර්ෂාපතනයක් ලැබි ඇති බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ප්‍රදේශයේ දිය ඇලිද ශක්‍රියව පවතින අතර ජලාශවල ජල මට්ටම්ද සිග්‍රයෙන් ඉහල යමින් පවතින බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි ජලාශයේ වාන් දොරටු කුමන මෙහෝතක හෝ විවෘත කිරිමට සිදුවිය හැකි බවත් එම තත්වයන් මත එම ජලාශයට පහාල කොටසේ ජිවත්වන පිරිස් දැඩි කල්පනාවෙන් සිටිය යුතු බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

එමෙන්ම මාඋසද්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටමද සිග්‍ර ලෙස ඉහල යමින් පවතින බවත් විදුලි පුර විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයේ ජලයද 20වන දින සිට පිටාර ගලන බවද  එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts