වැලිපැන්න පොලිසියේ නිළධාරින් 40 දෙනෙකු නිරෝධායනයට

වැලිපැන්න පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට කෝවිඩ් ආසාධනවී ඇතැයි තහවුරුවිමත් සමග වැලිපැන්න පොලිසියේ නිළධාරින් 40 දෙනෙකු  නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කල බව මතුගම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පි.ඩී. ලයනල් මහතා කීවේය.

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සුළු අසනිප තත්වයකට ප්‍රථිකාර ගැනිමට ගිය අවස්ථාවේ සිදුකළ පී.සි. ආර්. පරීක්ෂණයකින් පසු කෝවිඩ් ආසාධිතයෙකු බව තහවුරුවී තිබේ.

වැලිපැන්න පොලිසියේ නිළධාරීන් සියලු දෙනා අද (29) පි.සී.ආර්. පරීක්ෂණයට ලක්කල බවත්, පොලිස් ස්ථානය විෂබිජ හරණයට කටයුතු කළ බවත් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක පි.ඩී. ලයනල් මහතා කීවේය.

වැලිපැන්න පොලිසියේ කටයුතු සදහා වෙනත් පොලිස් ස්ථානවලින් නිළධාරින් යොදවා කටයුතු සිදු කළ අතර විෂ බීජහරණය කිරීමෙන් පසු හෙට ( 30) සිට ප්‍රදේශයේ වෙනත් පොලිස් ස්ථාන වලින් නිළධාරීන් අනුයුක්තකර වැලිපැන්න පොලීසියේ නටුතු පවත්වාගන යාමට කටයුතු කර ඇතැයි ප්‍රදේශයේ උසස් පොලිස් නිළධාරියෙකු කීවේය.

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට කෝවිඩ් ආසාධනය වු ආකාරය පිළිබද පරීක්ෂණ සිදුකරන අතර පසු ගිය දිනවල පොලිසියට පැමිණි පුද්ගලයින් පිළබද සොයා බලා ඔවුන් නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් කියති.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts