වූහාන් නගරයෙන් කොරෝනා ගැන කිසිදු සාක්ෂියක් හමුනොවෙයි

කොවිඩ්-19 වෛරසය චීනයේ වූහාන් නගරයේ සත්ත්ව ආහාර වෙළෙඳපොළ ආශ්‍රීතව හටගත් බවට කිසිදු සාක්ෂියක් හමුනොවූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විශේෂඥ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් පවසයි.

වූහාන් නගරයේ වෛරස විද්‍යායතනය, රෝහල් ඇතුළු ස්ථාන රැසක් මේවන විට එම කණ්ඩායමේ නිරීක්ෂණයට ලක්වී තිබේ.

කොවිඩ්-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වුණේ චීනයේ වූහාන් නගරයේ සත්ත්ව ආහාර වෙළෙඳපොළෙන් වුවත්, වෛරසය බිහිවන්නට ඇත්තේ වෙනත් ස්ථානයක බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විශේෂඥ ව්ලැදිමිර් ඩෙඩ්කොෆ් පවසයි.

වූහාන් වෙළෙඳපොළ ආශ්‍රිතව වෛරසය හටගත් බවට කිසිදු සාක්ෂියක් හමුනොවූ බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Related posts